Služby

 Dotační poradenství

Existuje celá řada dotací. Nejvíce peněz je v těch evropských, ale existují i národní dotace a různé další fondy. Vyznat se ve všem dokážou jen velké firmy a města. Nejmenší subjekty si od nás nechávají zpracovávat kompletní projekty od záměru až po realizaci. Středně velké subjekty většinou potřebují jen poradit a nasměrovat od odborníků z oboru. V takových případech je SBK vision k dispozici. Členové našeho týmu dokážou fundovaně poradit, správně nasměrovat anebo zpracovat jen ty části projektu, s kterými si firmy či obce neví rady.

Někdy se nám stává, že firma či obec začne vytvářet nějaký dotační záměr, ale v půli cesty přestane vědět jak dál. V takovém případě by byla škoda, kdyby celý projekt zanikl. Tým SBK vision je schopen vyřešit problémová místa v projektu a vše zas předat zpět. Jsme flexibilní a vždy se snažíme vyjít vstříc našim klientům. Dobrá reputace je pro nás nejlepší způsob k získávání nových zakázek.

 1. 1
  Přípravná fáze

  Společnost SBK vision je schopna poskytnout komplexní servis kolem všech typů dotací. Standardně jednáme tak, že se s klienty sejdeme a zjistíme, jaké mají plány a záměry. Na základě potřeb klienta projdeme všechny dotační tituly a zjistíme, zda lze nějaký pro klienta využít. Na další společné schůzce projdeme vhodná řešení a doporučíme, jak dále postupovat.

 2. 2
  Fáze rozhodnutí

  V další fázi záleží na rozhodnutí klientů. Buď se jim naše řešení líbí a chtějí pokračovat v realizaci projektu anebo společně zjistíme, že vzhledem k momentálnímu nastavení dotačních titulů není vhodné v projektu pokračovat.

 3. 3
  Tvorba projektu

  V další fázi jsme již s klientem dohodnuti, že budeme realizovat jeho záměr, a proto připravíme projekt. Někdy nám klienti dávají svůj projekt a my jej pouze upravujeme dle požadavků vybraného dotačního titulu.

 4. 4
  Kontrolní fáze

  SBK vision má dobré kontakty u drtivé většiny úředních oddělení, které se dotacím věnují. Sjednáváme si tak schůzky s příslušnými úředníky a detailně projekty kontrolujeme, tak abychom mohli vyloučit jakékoliv pochybení a měli jsme jistotu, že schvalování projektu bude v maximální možné míře úspěšné. Při kontrolování projektu může být v případě zájmu přítomen i klient.

 5. 5
  Podání a schvalování projektu

  SBK vision připravený a zkontrolovaný projekt podá a čekáme na jeho schválení. Jakmile bude projekt schválen, kontaktujeme klienta ohledně přípravy realizace.

 6. 6
  Zajištění dodavatelů

  Po schválení projektu jsou zajištěni dodavatelé, kteří vše realizují. V této fázi často klienti uplatňují svá řešení. V případech, kdy klienty zajímá až finální výsledek, jsme schopni vše zajistit a dohlédnout na realizaci dle stanovených rozpočtů a termínů.

 7. 7
  Administrace projektu

  Při realizaci projektů a u některých dotačních titulů i nějaký čas po té je nutné vše správně administrovat, tak aby nemusely být vráceny žádné části dotací. V tom jsme opravdu dobří a vše důkladně kontrolujeme, tak aby klient nepřišel ani o jednu korunu.

 8. 8
  Vyhodnocení projektu

  Na závěr s klientem celý projekt vyhodnotíme. Při vyhodnocování počítáme, kolik peněz klient ušetřil díky čerpání dotace. Dle typu dotace jsme schopni ušetřit až 90 % nákladů na projekt. Standardně klientům snižujeme náklady na polovinu oproti stavu, kdyby stejný projekt realizovali bez dotací. Naše odměna je většinou stanovována z peněz, které klientovi vyděláme na dotacích.


 Zpracování projektů

Při zpracování projektů je třeba dodržet řadu pravidel a termínů. Běžné dotační výzvy mají přes 150 stran různých podmínek a to je důvod, který většinu firem a obcí od čerpání evropských peněz odrazuje. SBK vision má profesionální tým, jehož členové se podíleli na projektech za více než 1,2 mld. Kč. Nikdy jsme žádnou dotaci nemuseli vracet a nikdy jsme neměli problémy s dodržováním pravidel. To je důvod proč si firmy a obce nechávají zpracovávat své projekty právě u nás.


 Rozpočty a analýzy

Náš tým je vybaven kvalitními ekonomy. Ti dokážou tvořit rozpočty, finanční výhledy i analýzy, které se mohou týkat jak evropských projektů, tak i běžného fungování firem a obcí. Peněz není nikdy dost, a proto se SBK vision snaží získat dotační peníze pro Váš rozpočet. Vše dokážeme správně vyúčtovat a nastavit tak, aby investice byly prokazatelně návratné a výhodné pro naše klienty. Díky našim zkušenostem jsme již řadu projektů zlevnili při zachování stejné výnosnosti, jiné projekty jsme se stejnými náklady udělali výnosnějšími. I s rozpočty začínajících firem či malých obcí dokážeme pracovat tak, aby nebylo nutné brát si úvěr a přitom bylo možné realizovat výhodné investice.


 Administrace projektů

Úspěšné podání a schválení dotační žádosti je teprve začátek. V průběhu realizace projektu je třeba zpracovávat monitorovací zprávy, tak aby mohla probíhat výplata dotačních prostředků. Je též třeba kontrolovat včasnost plateb a prací na projektu, tak aby byly dodrženy všechny náležitosti dotace. I s tím umíme pomoci a snažíme se přitom preventivně předcházet všem problémům, na které lze v praxi narazit.


 Školení

Jelikož se náš tým věnuje čerpání dotací na všech možných úrovních (firmy, města, kraje, ministerstva) již dlouhou dobu, pronikli jsme do všech zákoutí tohoto často nelogického systému. O své zkušenosti jsme ochotni se dělit a pořádáme proto pravidelná i individuální školení, kde je možno naučit se, jak dotace čerpat.