11Kvě 2017

Účel a vznik systému MS2014+ Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) má jako svůj hlavní účel usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního […]

22Pro 2016

Veselé Vánoce a úspěšný rok 2017!

24Říj 2016

Česká republika nevybočuje v čerpání evropských fondů z průměru východoevropských zemí. Podle aktuálních statistik Ministerstva pro místní rozvoj je ČR na druhém místě v čerpání Evropského sociálního fondu z osmi nově přistoupivších zemí Unie, v Kohezním fondu je na šestém místě. „Hůře než Česká republika je na tom v čerpání sociálního fondu Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko […]

20Čvc 2016

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 Národní operační programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu Operační […]

25Dub 2016

Tým společnosti SBK vision byl na výjezdu mezi starosty Středočeského kraje. Celkem jsme navštívili 12 starostek a starostů a zjistili jsme, jaké jsou aktuální potřeby obcí. Na základě toho jsme inovovali naše služby a nově nabízíme monitoring dotací na míru. Pravidelně tak zájemcům zpracováváme monitoring dotací, který se týká přímo jich. Naším partnerům tak neunikne […]

23Dub 2016

Věděli jste, že v České republice je již realizováno 37 359 projektů z evropských peněz? Určitý podíl na tomto výsledku má i společnost SBK vision, jejíž tým se podílel na projektech za více než 1,2 mld. Kč. Více o námi realizovaných projektech se dozvíte v referencích na tomto webu.

22Dub 2016

Nové programovací období na léta 2014 až 2020 již dávno začalo. Nyní se konečně začínají rozbíhat dotační tituly, kde čekají peníze na Vaše projekty. Začněme čerpat, dokud je dostatek času i finančních prostředků. Veškeré změny oproti minulým letům shrnuje následující publikace.

19Dub 2016

Přinášíme Vám zajímavý přehled nejdůležitějších slovíček ze světa dotací. S touto slovní výbavou by Vás již nic nemělo překvapit.

13Dub 2016

Zde naleznete publikaci, která popisuje základy pro čerpání evropských dotací. V případě, že budete potřebovat cokoliv vysvětlit, obraťte se na tým SBK vision.

03Dub 2016

Přinášíme Vám online publikaci, kde jsou vysvětleny základy čerpání evropských dotací pro obce.